024-33415484

جوراب و شلوار Slash

شلوار Slash ملانژ

جنس این شلوارها همانند تیشرت های ملانژ می باشد و جذب میباشد.مچ این شلوار کشی میباشد و دارای دو  جیب  در جلو میباشد.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

جوراب کالج زنانه

جنس این شلوارها همانند تیشرت های ملانژ می باشد و جذب میباشد.مچ این شلوار کشی میباشد و دارای دو  جیب  در جلو میباشد.

بالا