0

چاپ روی تقویم نوروزی

تقویم دیواری بصورت پوستر یا شاسی در ابعاد ۳۰ در ۴۰ سانتی متری با امکان چاپ عکس دلخواه شما
با کیفیت عالی و کاغذ مخصوص عکاسی

تقویم نوروزی
تقویم نوروزی
تقویم نوروزی
تقویم نوروزی
تیراژ 1-20 21-200 201-1000+
تقویم پوستر 1
30x40cm
23,100 تومان - -
تقویم پوستر 2
30x40cm
23,100 تومان - -
تقویم پوستر 3
30x40cm
23,100 تومان - -
تقویم پوستر 4
30x40cm
23,100 تومان - -
تقویم پوستر 5
30x40cm
23,100 تومان - -
تقویم پوستر 6
30x40cm
23,100 تومان - -
تقویم شاسی 1
30x40cm
33,880 تومان - -
تقویم شاسی 2
30x40cm
33,880 تومان - -
تقویم شاسی 3
30x40cm
33,880 تومان - -
تقویم شاسی 4
30x40cm
33,880 تومان - -
تقویم شاسی 5
30x40cm
33,880 تومان - -
تقویم شاسی 6
30x40cm
33,880 تومان - -
قیمت ها به تومان می باشد
تیراژ بالا ۹ عدد شامل ارسال رایگان نمی باشد
برای کسب اطلاع از قیمت های که موجود نیست تماس بگیرید