et meta name="enamad" content="776403373"/> سوالات متداول - کیفیت تصویر برای چاپ باید چگونه باشد؟
0

کیفیت تصویر برای چاپ باید چگونه باشد؟

وضوح تصویر باید ۳۰۰ DPI باشد و عکس بیش از اندازه روی محصول بزرگ نکنید